От началото на 2011 г. НАП е поискала от съда да обяви в несъстоятелност 178 фирми, които не погасяват своите публични задължения.
Това са дружества, които са канени по няколко пъти да започнат да плащат изцяло или на части и въпреки това представителите им не са предприели никакви действия. Исканията за фалит на неизрядни са се увеличили с два пъти и половина пъти в сравнение със същия период на 2010 г., когато са били 71. <br /> <br /> От НАП предупреждават, че тази мярка започва да се използва все по-често от публичните изпълнители спрямо всички некоректни клиенти, които не се отзовават на многократните покани. От приходната агенция напомнят също, че управителите и собствениците на дружествата, обявени в несъстоятелност, не могат да учредяват нови акционерни дружества, както и еднолични търговци. <br /> <br /> Освен това търговец, който изпадне в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спирането на плащанията не заяви това в съда, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5 000 лв. Затова от НАП препоръчват, при затруднения фирмите да търсят контакт с приходната администрация.<br /> <br />