Единна информационна система ще проследява пътя на добива и търговията с дървесина, е съобщила министърът на земеделието и храните Десислава Танева при посещението си в Държавното горско стопанство “Ботевград”, цитирана от пресцентъра на МЗХ. Според нея, това се налага ,за да се сложи край на злоупотребите при търговията с дървесина.
Мерките, които Министерството на земеделието и храните ще предприеме за ограничаване на незаконна сеч, ще бъдат разпределени на два етапа. Първият от тях е организационен. Ще бъдат създадени нови 173 мобилни контролни екипи за дейностите в горските територии. Идеята на мобилните екипи е в различни територии от мястото, на което са създадени и работят, да контролират дейностите по добива и търговията с дървесина, е посочила Танева.<br /> <br /> Вторият етап предвижда да бъде въведена поетапно пластмасова пластина с идентификационен код и електронен билет. Ефектът от нейното използване в други страни, е довел до 20 процента увеличаване на прихода или до пресичане на 20 на сто от незаконния добив, е обяснила министър Танева.<br /> <br /> Мерките трябва да започнат да функционират до юни следващата година и да бъдат обединени в единна информационна система, която да проследява пътя на дървесината от мястото, където е добита, до склада и преработката.<br /> <br /> Министър Танева коментира, че само за някои от мерките ще има нужда от изменения в нормативната уредба &ndash; като наредби и подзаконови нормативни актове в Закона за горите. <br /> <br /> По думите й, те ще включват изисквания за регистрация на лицата, които извършват дейности в горската територия. Ако такова лице има издадени вече актове за нарушения, то няма да може да получи повторно регистрация, посочила министър Танева. Предвижда се да бъдат въведени и териториални единици за охрана в рамките на горските предприятия, както и допълнителни изисквания по отношение на налагането на административните наказания.<br /> <br /> Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов е съобщил, че се предвижда всички превозни билети &ndash; разрешителни за сеч, да се издават по електронен път и да са свързани със сървъра на Изпълнителната агенция по горите. Така ще може да се провери накъде пътува дадената дървесина. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />