Институционалният сектор "Държавно управление" отчита през 2017 година бюджетен излишък в размер на 920 млн. лева, или 0,9% от БВП, след като година по-рано излишъкът беше в размер на едва 209 млн. лева (или 0,2% от БВП), показват предварителни данни на Националния статистически институт.
 

В подсектор "Централно управление" постигнатият позитивен баланс за миналата година беше в размер на 727 млн. лева (или 0,7% от БВП), в подсектор "Местно управление" беше реализиран излишък от 256 млн. евро, а в подсектор "Социално осигурителни фондове" – дефицит от 63 млн. лева.
 
В рамките на 2017 година държавният дълг на нашата страна беше в размер на 25,064 млрд. лева, което е 25,4% от реализирания БВП, показват предварителни данни на НСИ. Това представлява понижение с над 2 млрд. лева спрямо дълг от 27,321 млрд. лева през 2016 година (или 29,0% от БВП).