Кабинетът възложи на Агенцията за приватизация да продаде имота чрез публичен търг
Недовършената сграда на Националната агенция по приходите на бул. &quot;Цариградско шосе&quot;131 A да се обяви за продажба, реши на заседанието си правителството.<br /> <br /> Кабинетът възложи на Агенцията за приватизация да продаде имота чрез публичен търг. Задължително условие е бъдещият купувач да завърши обекта и да го въведе в експлоатация до една година. В противен случай да го разруши и да разчисти терена пак за една година. <br /> <br /> Имотът е с площ 15 дка и върху него се намира недостроената административна сграда. Той е бил предоставен на НАП, но поради липса на средства за довършване, необходимостта от нея е отпаднала, коментира решението си кабинетът. <br /> <br /> Преди две години сградата на бул. Цариградско шосе 131 беше част от бартера, който кабинетът на Станишев договаряше с Ирена Кръстева. <br /> <br /> Тогавашното правителство се съгласи държавата да участва в акционерно дружество с по-малко от 50 на сто държавно участие чрез апортиране на имотите. <br /> <br /> Ирена Кръстева трябваше да получи сградите на НАП на &quot;Дондуков&quot;, &quot;Аксаков&quot; и &quot;6-ти септември&quot;, в замяна на което да построи до ключ нова сграда за нуждите на НАП, като разруши съществуващата недовършена постройка на &quot;Цариградско шосе&quot;. Впоследствие Кръстева се отказа от сделката./БЛИЦ<br /> &nbsp; <br />