Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) наложи имуществена санкция в размер на 165 238 лв. на "Енерджи Съплай" ЕООД за извършена манипулация на пазара, съобщи пресслужбата на регулатора.

Компанията е собственост на Соня Николова - Кадиева, чийто съпруг Георги Кадиев е кандидат - депутат от листата на "Левицата" за изборите на 2 април.

КЕВР е установила, че между 1 януари 2021 г. и 31 март 2022 г. дружеството е извършвало два типа нарушения - разслояване на нареждания (layering) и издаване на лъжливи поръчки (spoofing) на пазарния сегмент "В рамките на деня" на Българската независима енергийна борса.

В прессъобщението се разяснява, че манипулация чрез разслояване и лъжливи поръчки е налице при "издаване на множество или големи нареждания за търговия в едната страна на дневника за нареждания, често далеч от най-високата оферта "купува" и най-ниската оферта "продава", с цел да бъде извършена търговия в другата страна на дневника за нареждания. След извършване на търговията, нарежданията се отменят без намерение да бъдат изпълнени".

КЕВР е установила нарушението като е прилагала индикаторите на Насоките за разслояване и лъжливо поведение, изработени от европейската Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори /АСРЕ/. Така е разбрала, че "Енерджи Съплай" ЕООД е издало фиктивни нареждания за продажба, с което е постигнало краткосрочно намаление на цената на определени продукти единствено в своя изгода.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук