„Джи Пи Груп” АД изгради нова пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), която бе открита от министър-председателя на Македония Зоран Заев и министъра на околната среда и физическото планиране на Македония Садула Дураки. Съоръжението бе завършено успешно в края на май тази година. ПСОВ в гр. Прилеп ще подобри значително състоянието на околната среда в района на града и ще повиши качеството на водата, която достига до Прилепска река и нейните притоци.

Проектът, подкрепен от Европейския съюз, е на обща стойност над 9 млн. евро. Официалното откриване на 3 юни в гр. Прилеп бе уважено с присъствие и реч от председателя на делегацията на Европейския съюз в Македония – Самуел Збогар.

С изключителна бързина и професионализъм „Джи Пи Груп” АД изгради модерната пречиствателна станция за отпадъчни води с първични и вторични пречиствателни съоръжения и съоръжения за пречистване на утайки.

Една от най-важните цели, постигнати с пускане на съоръжението в експлоатация е обработката на всички отпадни води в съответствие с Директивата на Европейския съюз за пречистване на градските отпадъчни води.

От „Джи Пи Груп” поясниха, че изпълнението на проекта включва:

- Изграждане на всички обекти, свързани с ПСОВ и монтаж на
съоръженията
- Изграждане на мост за достъп до пречиствателната станция
- Изграждане на оградата около станцията
- Озеленяване;
- Присъединяване на станцията към канализационната мрежа на Прилеп;
- Тестване и стартиране на процеса на пречиствателната станция
- Обучение на персонала за експлоатация на ПСОВ


Министерството на околната среда и физическото планиране на Македония с подкрепата на Европейския съюз започва строежа на пречиствателната станция през 2014 г. Според договора с предишния подизпълнител, той трябва да завърши през 2016 г., но работите по изграждането на пречиствателната станция се забавят. „Джи Пи Груп” АД поема проекта през юни 2017-а и съоръжението е завършено успешно в края на май тази година.