„ЕЛПРОМ ТРОЯН“ тръгва към скоростно разширяване на производството, което е свързано с голяма поръчка за 1,5 млн. двигатели и компоненти, научихме от собственика на завода Младен Мондешки. Продължава ремонтът на производствените помещения и изобщо на цялата заводска база. Набират се инженери за развойното звено (института), чийто екип трябва да се разрасне до 100 човека. Разчетите са през новата 2018 г. работниците в „Елпром Троян“ да достигнат 300 души, като голяма част от тях за сметка на завода ще преминат стъпаловидно обучение в партньорски предприятия от Германия, Италия и Австрия (особено тесни са връзките на „Елпром Троян“ с немския гигант „Сименс“ и италианския „Марели“), пише troyan21.com.

„ЕЛПРОМ ТРОЯН“ е бил и ще бъде лидер в бранша си у нас. Вече над 70 години нашият завод е един от символите на Троян, което е голяма отговорност и аз го съзнавам добре. Дядо ми Минко Мондешки и основателят на „Елпром Троян“ Марин Стаевски бяха големи приятели, пионерите, и днес продължаваме делото, признателен съм на синовете на Марин Стаевски за подкрепата“, коментира г-н Мондешки. Той не без гордост подчерта, че за годината, откакто е собственик на завода, са постигнати сериозни неща: „Елпром Троян“ се върна на международната сцена, където му е мястото. Получихме признание за нашите иновации и сме една от малкото български компании, влезли в ерата Индустрия 4.0 – програма на немското правителство, чиято цел е обединяването на промишленото производство с модерните информационни и комуникационни технологии, т. нар. „умни заводи“, които променят философията на производството, а в крайна сметка и живота на хората като работа, бит, почивка“.


„ЗА НАС инженерите са най-важното звено, без което няма бъдеще в съвременното машиностроене. „Елпром Троян“ е единственият подобен завод в България, който има институт и винаги го е имал с оглед иновациите и научно-развойната дейност. Днес този институт е възстановен и се доизгражда. Търсим нови хоризонти в машиностроенето и ще продължим с цялата отговорност това дело, за да стигнем там, където са нашите конкуренти от Европа, Азия и Америка“, бе друг важен акцент в казаното от собственика.