Осем от 10 фирми възнамеряват да раздадат коледни бонуси на своите служители. Това сочи последното експресно анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), пише Монитор бг.

Статистическите данни разкриват, че компаниите, които имат възможност за раздаване на допълнителни стимули за персонала, се увеличават с 60 на сто спрямо 2020 г.

В допитването се посочват и основните причини за получаването на бонуси, които остават същите както и през предходните години - стимулиране на служителите (48%), предстоящите празници (35%) и финансовото състояние на фирмата (24%).

Малко над 10 на сто от фирмите обаче все пак посочват, че не предвиждат да раздават коледни бонуси на персонала заради негативните последици, нанесени от пандемията.

Около 5% от управителите на българските компании, включени в проучването, пък все още не са взели окончателно решение дали ще изплащат коледни бонуси на своите служители.

По отношение на начина на определяне на бонусите за Коледа, повече от половината анкетирани посочват, че ще дават еднакви бонуси на всички, а 35 на сто, че ще определят индивидуално допълнителното възнаграждение според представянето на всеки служител.

Размерът на допълнителното възнаграждение за Коледа е разнообразен.

Най-голям е делът на бонусите до 200лв – 30%.

Между 200 и 500лв планират да раздадат почти същия процент от работодателите - 28%, а 18% от мениджърите ще раздадат допълнително възнаграждение от 500 до 1000лв на всеки служител в своята фирма.

Едва 12% от работниците могат да очакват коледен бонус от над 1000лв. Като процентът им намалява с около 2% спрямо 2020 г.

В някои случаи допълнителното възнаграждение ще бъде под формата на подаръци, процент от месечната работна заплата или допълнителна такава.

В сравнение с предходната година намалява делът на лицата, които ще получат бонус до 200лв, и се увеличава този на персонала с коледна „честитка“ в диапазона 200-500лв и 500-1000 лв.

Почти еднакъв процент от фирмите планират бонусите да са еднакви спрямо миналата година или да са по-високи, съответно 45% и 43 на сто. Междувременно намаляват и работодателите, които плануват раздаването на наполовина по-ниски бонусите от 25% в сравнение с 2020 г.

Проучването се е провело в периода 6-10 декември 2021 г. като в него са участвали над 100 браншови организации и предприятия.