Средствата ще се вложат в електроразпределителната мрежа и съоръженията във всички общини в областта.
Проекти на обща стойност 17.7 милиона лева ще бъдат реализирани в рамките на инвестиционната и ремонтната програма на енергийната компания EVN до края на тази година в Пловдивска област. Средствата ще се вложат в електроразпределителната мрежа и съоръженията във всички общини в областта.<br /> <br /> През 2010 г. на територията на Пловдивска област е планирано изграждането на 78<br /> километра нови електропроводи средно напрежение и 290 км нови електропроводи ниско напрежение, както и 94 трафопоста. В енергийната мрежа на общините Асеновград, Карлово, Стамболийски и Раковски ще бъдат инвестирани общо 5.580 млн. лв. Инвестиционната програма за 2010-та година бе представена от мениджърския екип на EVN България Електроразпределение АД пред областния управител Иван Тотев. От 2006 г. до 2009-та австрийската компания EVN е вложила общо 52.6 милиона лева за инвестиции и ремонти. Допълнително се влагат средства за ново присъединяване към електроразпределителната мрежа на различни обекти. През последните 5 години от приватизацията през 2005 г. до края на 2009 г. EVN Bulgaria e вложила общо около 600 млн. лева за инвестиции и ремонти на цялата територия, обслужвана от дружеството в Югоизточна България.<br /> <br /> На срещата с Областния управител EVN представи и инвестиционния проект за 100 млн. лв. За изграждане ново когенерационно съоръжение за комбинирано производство на електро- и топлоенергия. Изграждането на новата когенерационна централа ще бъде на площадката в ТЕЦ Пловдив Север. Специалисти на компанията работят по него от юни 2008 г. Началото на строителните дейности е планирано за юни 2010 г., а въвеждането в експлоатация на когенерацията &ndash; края на 2011 г. &ldquo;Инвестиционната и ремонтна програма 2010 за Област Пловдив продължава концепцията на дружеството за подсилване на мрежата в региона. Тя съдържа важни проекти за повишаване сигурността и качеството на захранване с електроенергия&rdquo;, коментира Волфганг Хумер, член на новия мениджмънт на EVN България Електроразпределение АД.<br /> <br /> Димана Тодорова, БЛИЦ<br /> <br /> <br />