От началото на годината гражданите на държавите членки в Европейския съюз (ЕС) ще плащат по-малко на банките, ако решат да пазаруват с карта в друга държава от ЕС.

Ще плащат по-малко и ако теглят пари от банкомат там. Това предвижда нова евродиректива, влязла в сила от този месец. 


Друга важна промяна, която засяга и българските граждани, е вменяването на задължение към банките задължително да възстановяват пари на хора, които са загубили пари от сметките си заради клониране на банкова карта, хакване на банковата сметка, съобщава economic. 

Когато се извършва трансгранично плащане в евро или шведски крони в рамките на ЕС, банката, в която е регистрирана сметката и картата не може да иска допълнителни такси освен тези, които би начислила за еквивалентна национална операция. Дори банките, които се намират в страни от ЕС извън Еврозоната, каквато е България, трябва да спазват това правило. 

Новите правила включват преводите между банкови сметки в различни страни от ЕС, теглене на пари от банкомати в страни от ЕС, плащания с дебитни или кредитни карти в ЕС, както и операции по директен дебит. Например, ако таксата на вашата банка за теглене на пари от банкомат на друга банка във вашата страна е 1 лев, банката трябва да начислява същата такса, когато теглите пари в друга страна от ЕС. 

Трябва да се има предвид, че комисионните на банките за превалутиране остават. Когато се извършва плащане за нещо в ЕС с кредитна или дебитна карта, търговците и банките не могат да начисляват допълнителна такса, само защото използвате определена карта. 

Това правило се прилага за всички покупки с карта (в магазини и по интернет) във вашата страна или в друга страна от ЕС. American Express, Diners Club и служебните или корпоративните кредитни карти, при които плащането е за сметка на работодателя, не са обхванати от новите правила на ЕС за платежните услуги и е възможно да бъде начислена допълнителна такса, когато се използват такива карти.