Ревизия на 38 фирми в старозагорски регион, направена от инспектори на старозагорската агенция по приходите, е разкрила общо 701 000 лв. допълнителни задължения на фирмите към НАП, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
 На 95 на сто от ревизираните фирми с разкрити нарушения са съставени актове. От нарушенията са установени данъчни задължения по Закона за данъка върху добавената стойност, които са от порядъка на 524 024 лв. Има и нарушения по неначислени данъци по Закона за Корпоративното подоходно облагане. Тяхната сума е 99 504 лв. от общата стойност на неиздължените приходи на фирмите нарушителки. Резултатът от направените ревизии обхваща периода на целия месец октомври. Но и към настоящия момент продължават внезапните съвместни проверки от НАП и Инспекцията по труда. Керка Хубенова, БЛИЦ