Още 145 домакинствата в Пазарджик минаха на природен газ в рамките на една година. Така общият им брой се увеличи от 1220 през февруари 2009 до 1365 в момента. Това е годишен ръст от 12%.
Към дългото 82 километра трасе за разпределение на синьо гориво са присъединени също 28 промишлени предприятия и 155 обществено административни сгради. Най-големите от тях са заводът за каучукови изделия, хлебопекарната на &bdquo;МИО&rdquo;, болницата и трите метанстанции в града.<br /> <br /> Припомняме ви, че Пазарджик е едно от населените места в страната с напълно газифициран общински сектор &ndash; всички училища, детски градини, социални и административни сгради се възползват от предимствата на синьото гориво.<br /> <br /> Освен ръст на клиентите си в града, &bdquo;Овергаз Юг&rdquo; АД отбеляза и по-големи икономии в разходите за енергия на потребителите си през настоящия отоплителен сезон заради по-ниската цена на газа. Благодарение на замяната на конвенционалните горива със синьо гориво, клиентите на дружеството вече икономисаха над 4,1 милиона лева за четирите месеца от началото на октомври 2009-та до края на януари 2010-та (1,4 милиона лева спести промишлеността, 2,4 милиона лева &ndash; публичният сектор и 326 000 лева &ndash; домакинствата). Икономиите за шестте месеца на целия минал отоплителен сезон бяха 4 милиона лева.<br /> <br /> В момента битовите клиенти на &bdquo;Овергаз Юг&rdquo; АД плащат 8,5 стотинки за един киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, а стопанските потребители &ndash; между 6,3 и 8,1 стотинки за киловатчас, в зависимост от индивидуалната си тарифа. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, струва 9,8 стотинки, с електричество &ndash; 14,8 стотинки, а с нафта &ndash; 20,9 стотинки./БЛИЦ<br />