Пределната цена на природния газ ще бъде увеличена с 14,11% през първите три месеца на 2009 г. Това реши Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
По този начин синьото гориво ще поскъпне с 76 лв. от 1 януари. Оттогава цената на природния газ ще бъде 614,66 лв. за 1000 куб. м. без ДДС, а в момента "Булгаргаз" го търгува за 538,66 лв. за 1000 куб. м. без ДДС, съобщиха от ДКЕВР.
Изчисленията на експертите на регулатора са направени при запазването на посочените от "Булгаргаз" изходни параметри, като са взети под внимание покачването на курса на щатския долар, понижението в цената на алтернативните горива на международните пазари за последните девет месеца и таксите за съхранение на природен газ в газохранилището в Чирен. В утвърдената от ДКЕВР пределна цена на синьото гориво е включена и търговска надценка за газовото дружеството от 3 на сто.

Промяната на цените на природния газ предизвиква значително нарастване на разходите на топлофикационните дружества, което наложи и промяна в цените на топлинната енергия за първите три месеца на 2009 г. Парното в София поскъпва с 18, 79 на сто. Пределните цени за топлинна енергия без ДДС на останалите големи топлофикационни дружества в страната са – Парното в Пловдив поскъпва с 17, 37 процента, в Плевен – с 16,97 на сто, във Варна с 15,54 и “ в Бургас с 6,37 процента.
Новите цени са утвърдени след обсъждане в Консултативния съвет за тристранно сътрудничество и провеждане на открити заседания, на които бяха изслушани аргументите на газовата компания и на всички топлофикационни дружества, ползващи природен газ. /БЛИЦ