Пада банковата тайна за парите на митничарите. Всички служители на Агенция “Митници”, с изключение на тези, заемащи технически длъжности, ще подават декларация, с която дават съгласие за разкриване на банковата тайна за парите им, пише "Труд".

Това предвиждат промени в Закона за митниците, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

И досега митничарите всяка година подават декларация за притежаваните от тях пари, коли и имоти. Но с промяната при проверка дали данните в тези декларации са верни инспекторатът на Агенция “Митници” ще може да поиска от търговските банки данни за наличните пари по сметките на митничарите и за движението на суми по тях.

Декларациите за отказ от банкова тайна ще бъдат подавани от митничарите при назначаване и всяка година в срок до 31 март. А всички назначени в момента митничари ще трябва да подадат такава декларация в 14 дневен срок след приемане на закона от парламента, предвижда подготвеният проект.

Освен това Националната агенция за приходите всяка година в срок до 31 май ще дава на инспектората на Агенция “Митници” всички налични данни за доходите и имуществото на митническите служители. Така инспекторатът на агенцията ще може да сравни данните от имуществените декларации на митничарите с информацията, която ще получат от банките и от НАП.

В имуществените си декларации митничарите посочват колите, имотите и парите на своите съпрузи или хората, с които живеят на съпружески начала, както и на непълнолетните си деца. Съпругите на митничарите обаче няма да подават декларации за отказ от банкова тайна. Нито пък от НАП ще дават данни за доходите им.

Всеки вносител с митническа сметка

Отпадат кодовете за вид плащане

Всички вносители ще имат виртуална митническа сметка, подобна на данъчната сметка към НАП, която имат всички данъкоплатци в страната. По митническата сметка ще бъдат водени всички задължения към Агенция “Митници”, както и направените плащания за мита, ДДС при внос, акцизи и т. н.

Всички плащания на митнически задължения към Агенция “Митници” ще се правят по една банкова сметка като ще отпадне попълването на кодове за вид плащане. Това предвиждат промени в Закона за митниците, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерство на финансите. Промените са част от стъпките, които страната ни трябва да направи по пътя към еврозоната, пише в мотивите.

Вносителите ще имат онлайн достъп до данните в тяхната виртуална сметка в Агенция “Митници”. Така те ще могат да проверяват по интернет какви са задълженията им за мита, ДДС, акцизи, глоби и т. н. Редът за достъп до данните във виртуалната сметка ще бъде определен със заповед на директора на Агенция “Митници”.

При плащане към Агенция “Митници” длъжникът ще може да посочва точно кое от своите задължения погасява. Ако при превеждане на парите длъжникът не посочи точно за какво плаща, задълженията ще бъдат погасявани в следната последователност: мита, ДДС при внос, акциз при внос, глоби, имуществени санкции, лихви и разноски.