Предстоят сливания на банки, които оперират в България. Това прогнозират от Делойт Централна Европа в проучване за сливания и придобивания в банковия сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), пише "Труд".

„Динамиката на развитие на банковите пазари в България и Европа е очевидна. Предвид предизвикателствата, които постави COVID-19, и изменените нужди на клиентите на банките, дигитализацията, бързината на предоставяне на услуги и подобрените им продукти ще бъдат основен двигател на развитието на българските банкови институции.

А те няма как да бъдат постигнати без ефективност, оптимизация на ресурсите и икономии от мащаба. В този смисъл консолидацията е път това да се случи, така че тя ще продължи (макар и с по-бавни темпове) през следващите години“, подчертава Силвия Пенева, управляващ съдружник на Делойт България.

От 2015 г. до момента има 6 основни трансакции на българския банков пазар. От третото тримесечие на 2019 до момента няма нови сделки по сливания и придобивания, но допълнителна консолидация в сектора се очаква, тъй като концентрацията на българския банков пазар е относително ниска, пише в анализа.

Българският банков сектор отбелязва силен растеж след кризата от 2008 г. по отношение на общите активи. Основният двигател на разширяването през 2019 г. е нарастващият доход на хората, който стимулира търсенето на банкови продукти. По отношение на качеството на активите също се наблюдава подобряваща се тенденция.

Въпреки че нивата на лошите кредити са все още относително високи в сравнение с други страни от ЦИЕ, те непрекъснато намаляват през последните четири години, гласи анализът.

Банковият сектор в България е доминиран от големи дъщерни дружества на европейски банкови групи, притежаващи по-голямата част от общите активи.

В резултат на придобиването на Банка Пиреос от Пощенска банка, както и на поглъщането на Société General Expressbank от Банка ДСК банковият сектор в България става все по-концентриран в съответствие със стратегията на регулатора за намаляване на броя на банкови лицензи и подобряване на капиталовата база, пише в проучването за сливанията и придобиванията.