Ударът с отнетите акредитации по ФАР няма да е последен и много скоро ще бъде последван от сходна санкция заради недопустими нарушения при управлението на парите по САПАРД. Това разкриват запознати с обстоятелствата около проверките на одиторите по обектите, финансирани по предприсъединителната програма.
Едно от нарушенията е, че служители от фонда са били наемани да ревизират сами себе си, което не само по европейски стандарти си е чист конфликт на интереси.
Вицепремиерът Меглена Плугчиева е информирана за нарушенията в техническия инспекторат. И земеделският министър ще трябва да обяснява как на политически съвет предлага да бъдат наемани на граждански договор хора с по 1000 лв. заплата, за да преглеждат проекти по оперативната програма за развитие на селските райони, а в същото време 400-те щатни служители на инспекцията стоят без работа.
Една и съща чиновничка - Севинч Нури, е наблюдаваща разплащателната агенция от страна на земеделското министерство и веднага след това - представител на одиторите от "Делойт". /БЛИЦ