Лихвите на жилищните кредити се увеличават, макар и с много бавни темпове. Това показват последните данни на БНБ. 

През февруари 2023 г. средният лихвен процент при жилищните кредити в левове се увеличава спрямо предходния месец с 0.03% до 2.65%, а ГПР по тези кредити – с 0.07 пр. п. до 2.89%. 

Обемът на новия бизнес при жилищните кредити в левове се увеличава с 3.3% (15.6 млн. лв.) до 496.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране намалява със 7.8% (13.3 млн. лв.) до 156.1 млн. лв.

Подобно увеличение е минимално спрямо тенденцията от последните няколко години, в които покачването беше далеч повече.

Отливът е виден и при сключените сделки на имотния пазар. При спадане на броя покупко-продажи, логично спада и броят на сключените ипотеки. 

Общо кредитите на домакинства към края на февруари са 33.655 млрд. лв. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14.8% (14.8% годишно повишение през януари 2023 година).

В края на февруари 2023 г. жилищните кредити са 16.816 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.1% (17.9% годишно увеличение през януари 2023 година).

Потребителските кредити възлизат на 15.209 млрд. лв. и се увеличават с 12.3% спрямо февруари 2022 г. (12.5% годишно повишение през януари 2023 година).

По кредитите за потребление в левове се понижава с 0.56 пр. п. до 8.37%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.57 пр. п. до 8.88%. Подобна е ситуацията и при овърдрафта, макар там намалението да е с едва 0.01 пр. п. до 14.44%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.05 пр. п. до 20.57%.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук