Ръстът на българската икономика за 2016 г. е с рекордните 3,9%, показват ревизираните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е най-бързият ръст на икономиката след като световната финансова криза застигна и България през 2008 г. Предварителните изчисления на статистиката показаха ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) за 2016 г. само с 3,4 на сто.

В номинално изражение произведените стоки и услуги в България през миналата година са на стойност 94,13 млрд. лв. От данните на НСИ става ясно, че износът и потреблението са двигателите на икономиката на страната. Като сериозната ревизия на ръста на БВП в посока нагоре се дължи на експорта. Според окончателните данни на НСИ, през 2016 г. износът нараства с 8,1% и достига 60,22 млрд. лв., при ръст от 5,7% според предварителните оценки.

Крайното потребление през миналата година нараства с 3,3 на сто. Като това се дължи на потреблението на домакинствата, което се увеличава с 3,5%.

По отношение на инвестициите на бизнеса обаче данните никак не са добри. Инвестициите на предприятията през миналата година се свиват с 6,6%, сочат окончателните данни на НСИ. Докато предварителните оценки показваха спад с 4%. Тази негативна тенденция продължава и през настоящата година. Инвестициите продължават да се свиват като спадът през първото и второто тримесечие на годишна база е съответно с 4,6% и с 1%. Преките чужди инвестиции в страната също намаляват, като до края на август те са само 431,8 млн. евро, което е с над 55% по-малко спрямо същия период на миналата година.

През 2017 г. икономиката на страната обаче продължава да нараства с бързи темпове - съответно с 3,5% и 3,6% през първото и второто тримесечие. Това отново се дължи на износа и потреблението на домакинствата. А свиването на инвестициите от страна на бизнеса има отрицателно влияние върху икономиката на страната.