Икономиката на страната ускори ръста си до 0,5% през третото тримесечие на годината спрямо предходното. Така третото тримесечие отчита най-добри резултати, след като през първите две ръстът на БВП беше съответно с 0,1% и 0,3%. Спрямо същия период на миналата година ръстът на БВП през третото тримесечие е с 1,6% при 1,8% и 1,5% за предходните две, пише в. "Стандарт".
Така въпреки че наскоро Европейската комисия и Министерството на финансите понижиха прогнозите си за ръст на БВП съответно до 1,2% и 1,5% за 2014 г., реално икономиката отчита много добри резултати. Дори се нареждаме сред отличниците в ЕС. От държавите, за които вече има данни, на тримесечна база по-добри резултати от нас имат само Румъния (+1,9%), Полша (+0,9%), Гърция (+0,7%), Великобритания (+0,7%) и Словакия (+0,6%). На годишна база най-добре в ЕС се представят Полша (+3,4%), Словения (+3,3%), Унгария (+3,1%) и Великобритания (+3%).<br /> <br /> БВП на България за третото тримесечие достига 22,41 млрд. лв., сочат експресните оценки на НСИ. Най-голям дял в БВП има крайното потребление (70,7%), което в стойностно изражение възлиза на 15,8 млрд. лв. През третото тримесечие бруто капиталообразуването е 4,87 млрд. лв. и има дал от 21,7% в БВП.&nbsp;Външнотърговското салдо е положително.<br /> <br /> Ръстът на БВП през третото тримесечие спрямо второто се дължи на регистрирания растеж на крайното потребление с 0,9% и на увеличението на инвестициите с 0,5%. На годишна база крайното потребление регистрира положителен растеж от 1,4%. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст с 4,2% спрямо същия период на миналата година. Износът намалява с 2,4%, а вносът се увеличава с 1%.