"Икономическата и социална цена от спирането на въглищни централи без достатъчно дълъг преходен период ще е непосилна за България." заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на "Топлофикация Перник".

Според него плановете за закриване на базови мощности без реална алтернатива застрашават енергийната стабилност и сигурност на страната. По думите на инж. Стойнев тези взети без допитване до експертите решения ще доведат до сериозни неуредици в сектора.

Изпълнителният директор на топлофикацията коментира, че така разработеният вариант на Териториалния план за Перник ще доведе до закриване на около 3000 работни места на всички пряко и косвено свързани с топлофикацията и мините. Според инж. Стойнев вариантите за прехвърляне на работници в други отрасли без обучение няма да спре увеличаването на безработицата и обезлюдяването на областта при евентуалното спиране дейността на централите до 2026 година.

Като директор на едно от големите предприятия в област Перник и важен работодател за региона, инж. Чавдар Стойнев заяви, че ще направят всичко, което е по силите им, за да запазят работещо дружеството им и да не допуснат съкращаване на нито един работник.

"Нашата цел е чрез инвестиции, които реализираме през последните години не само да осигурим поминъка на заетите в момента, а едновременно да гарантираме възможност за откриване на нови работни места." уточни инж. Стойнев.

Директорът обърна внимание и на заплахата за енергийния баланс, която би възникнала, ако плановете не предвиждат поддържане на т.нар. базови енергийни мощности.

"Реалистично е до 2030 година България да изгради нови надеждни заместващи мощности и постепенно да извежда въглищата." подчерта инж. Стойнев.

Изпълнителният директор заяви, че енергийният сектор добре разбира, че трябва да се предприемат мерки за опазване на околната среда, за чист въздух, вода, но това не трябва да става за сметка на стабилността на българската енергетика и работните места. Според него засегнатите региони, сред които е и област Перник, трябва да получат достатъчно финансиране, за да се справят с предизвикателствата и да се помогне на централите да реализират енергийната трансформация, чрез модернизация на базовите мощности и поетапното извеждане от експлоатация на въглищата и преминаването на природен газ и биогорива.

Инж. Стойнев заяви, че подкрепят идеята на правителството въглищните централи да се превърнат в зелено икономическо сърце на България, но тази цел няма как да се постигне с унищожаване на енергийния сектор. 

"Позицията на България трябва да бъде, че подкрепя дългосрочната цел за нулеви емисии до 2050 г., но преходът трябва да е справедлив и плавен и да не подлага на риск националната сигурност и конкурентоспособността на икономиката.“ подчерта инж. Стойнев.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук