"Повишението на парното е вследствие на покачването на цените на природния газ и въглеродните емисии на световните пазари. Основният фактор, който оказва влияние на цената на топлинната енергия у нас, това е стойността на използваното гориво и цените на въглеродните емисии, които се заплащат при неговата употреба. За съжаление и цената на природния газ, и на въглеродните емисии рязко скочи нагоре.“. Това каза инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ) в „Денят започва“ по БНТ.

Инж. Кремен Георгиев заяви, че топлофикациите имат и социална функция. „Всички топлофикационни дружества в България за една година произвеждат около 5 млн MWh топлинна енергия. Ако ги няма тези топлофикации, същата тази енергия трябва да дойде от друг източник на енергия, за да се поддържа комфортът в жилищата на хората. Ако ги заменим с ток, клиентите на топлофикациите трябва да плащат около 450 млн годишно повече за енергия.“, обясни инж. Георгиев. Той бе категоричен, че отоплението на парно е в пъти по-изгодно за хората.


„КЕВР, като регулатор, винаги е търсил баланса между интересите на енергийните дружества и потребителите.“, посочи инж. Георгиев. Според него обаче в тази ситуация с непрекъснато повишаване на цените на въглеродните емисии и природния газ, той не очаква КЕВР да промени решението си за поскъпването на парното от 1 юли.


Председателят на АДТБ обясни и разликата в повишението на цените в градовете така: "Всяко едно дружество има своите специфики, своето количество абонати, своят размер топлопреносна мрежа и съответно съвсем различни съоръжения и по различен начин произвеждат топлинната и електрическата енергия". Според него не трябва да се сравнява всяка една топлофикация, с която и да е друга.