Колкото повече възобновяеми източници строим, толкова повече падат цените на произведената зелена енергия, каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол инж. Любомир Спасов.
 
Припомняме, че ТЕЦ Бобов дол работи активно по няколко проекта за създаване на по-зелено производство на енергия и постепенно прекратяване на използването на въглища. Една от най-големите инвестиции е в мощности, които разчитат на възобновяемите енергийни източници. ТЕЦ Бобов дол планира да построи огромен по размери фотоволтаичен парк.
 
„Задачата ни е много трудна, защото се впускаме в нещо напълно непознато, но това е начинът да запазим поминъка в района. Ясно е, че нашият район е пълен с енергетици и миньори, но надеждата е съвместно с държавата да създадем възможности за преквалификация на хората в трудоспособна възраст“, каза инж. Любомир Спасов.
 
От дружеството ще инвестират и в батерии за съхранение на произведената от фотолтаиците зелена енергия.
 
„Цените на енергията от възобновяеми източници падат драстично. Електричеството, произведено от слънцето е поевтиняло с 85% за мегатватчас от 2009 година до 2019 година. Фотоволтаичните инсталации са се увеличили 10 пъти. До 2026 година се очаква ударно строителство на фотолтаици, което допълнително ще намали цената на произведената енергия“, каза инж. Любомир Спасов.
 
Инж.Спасов заяви, че и съхранението на енергията също е поевтиняло с 85% за същия период.
 
„Понеже сме енергетици и знаем, че възобновяемите източници са хубаво нещо, но не можем да разчитаме на 100% на тях, работим и по проект за въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на енергия от природен газ, което ще гарантира лесна прогнозируемост и сигурност на производството на електрическа енергия“, каза инж. Спасов.
 
За свързване на дружеството към националната газопреносна мрежа се очаква да бъде построено отклонение от газопровода, който свързва Дупница и Кюстендил. Строителството на новото трасе вече е одобрено от Булгартрансгаз.