Ирена Кръстева, майка на депутата от ДПС Делян Пеевски, купува телевизионния кабелен канал „Канал 3“, показва проверка в публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
От информацията за производството за разрешаване на концентрация, заведено под номер 507, с дата 24.08.2015, се вижда, че &quot;Нова българска медийна група холдинг&quot; ЕАД, собственост на Кръстева, е поискала разрешение за поемане на контрол върху &quot;Елит медиа България&quot; ЕООД, собственик на &bdquo;Канал 3&ldquo;. <br /> <br /> В документите на КЗК се посочва, че не се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктово-географски пазари в страната, тъй като характерът на извършваната от участниците в концентрацията дейност не позволява идентифицирането на пазари, върху които сделката ще окаже въздействие, поради липсата на хоризонтални и вертикални ефекти, както и липса на отношения на свързани пазари.<br /> <br /> КЗК има срок от седем дни да се произнесе по искането за концентрация./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br /> <br />