Земеделската комисия в парламента отложи гласуването на Законопроекта за превенция от неблагоприятни климатични събития. Той предвижда земеделските стопани да плащат такса от 0,75 лв. на дка за борба с градушките, с които ще се финансира нова агенция. Част от депутатите обаче настояха застрахователните дружества също да плащат за противоградна защита, както беше предвидено в първия вариант на законопроекта.

Според него те трябваше да отчисляват по 0,8% годишно от премийния приход от застраховки като “Автокаско”, срещу пожар и наводнения, срещу кражби и т. н. Застрахователите предупредиха, че подобна такса ще доведе до поскъпване на всички имуществени застраховки, което ще засегне ипотекираните апартаменти, всички общински сгради, пътища, които се застраховат, малки и средни предприятия.

Така например за кола, която струва около 30 000 лева, собственикът ще трябва да плаща с 10-15 лева повече, отколкото дава в момента за застраховка “Каско”, посочиха от Асоциацията на застрахователите в България. Несъгласие със законопроекта изразиха и от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Според тях в него е заложена завишена годишна такса за превенция на земеделските стопани.

Те настояват общините също да участват в издръжката на новата Агенция за борба с градушките и предложиха законопроектът да бъде оттеглен и предложен в преработен вариант, като бъде направен анализ на разходите. Председателят на комисията по земеделие Десислава Танева призова да се доразработят детайлите в законопроекта, като например участието на застрахователите. Депутатите гласуваха да свикат ново заседание, в което да участват неправителствените организации, които са заинтересовани от темата.