НОИ предупреждава: Може да не стигнат парите за пенсии. Според осигурителния институт един от стратегическите рискове е приходите от осигурителни вноски за общественото осигуряване да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи.

Пари за пенсии ще има, побърза да успокои зрителите на БНТ Иван Нейков, който сега е директор на Балканския институт по труда и социалната политика. Докладът на НОИ е рутинен и представлява анализ на рисковете през парите, които той управлява. Изводите в доклада са още по-стандартни, заяви той.

В самия анализ на НОИ онова, което най-много ни смущава е демографската ситуация. Всички доклади са снимка на днешното положение. Докладът казва, че след 50 години съотношението хора в трудоспособна възраст от 15 до 64 и хора над 65 ще е над 1:1.

Това е при положение че нищо не мръднем за 50 години по отношение на демографска политика, пенсионна възраст, продължителност на живота, обясни Иван Нейков.

"Има един риск, който експертите на НОИ доста свенливо споменават. И той е, че НОИ е изпълнител, което е вярно. Някой друг създава законодателство, което НОИ трябва да изпълнява. Рискът е от популизма, който се вихри преди всички избори. Много по-голям риск за стабилността на осигурителната система създава едно административно увеличаване на пенсиите", коментира още Иван Нейков.

Тази година обстановката се утежнява от факта, че имаме около 107 000-110 000 нови безработни, които вече не внасят в пенсионната система, по-специално в държавното осигуряване. Приходите намаляват и подобрението на приходите от 2017 до началото на тази година, сега ще бъде изядено, отбеляза Красен Станчев.