След случилото се през последните седмици с редица големи американски банки и Credit Suisse в Европа хората все повече се интересуват от сигурността на средствата си във финансовите институции.

Не са малко и онези, които активно търсят идеи за инвестиции, алтернативни на стандартните банкови депозити. При създалата се ситуация тук ви предлагаме полезна информация за вложенията в банките в България и предпазните мерки свързани с тях, пише Стандарт.

Как са защитени влоговете в България?

Според законите на Европейския съюз капиталът в банковите влогове в България както на частни лица, така и на фирми, е защитен от Фонда за гарантиране на влоговете в банките до максимален размер 196 000 лева на човек, на банка.

Какво означава това?

Това означа, че ако вие имате сметка на ваше име с налични 200,000 лв. в нея в определена банка и тази банка фалира, вашите средства са защитени до размера на 196,000 лв.

Ще получите максималната гарантирана сума, но ще изгубите останалите 4,000 лв. Ако обаче имате 196,000 лв. в една банка и още 4,000 лв. в друга, то пълните суми и по двете вложения са гарантирани от ФГВБ.

Експертът Варчев пред БЛИЦ за спукването на имотния балон, инфлацията сега и при еврото, злато ли да купуваме, или...

Кои банки участват в тази система?

Всички банки притежаващи лиценз от БНБ да приемат влогове, задължително участват в системата за гарантиране на влоговете. Гарантирани са също и влоговете в клонове на български банки, опериращи в други членки на Европейския съюз.

Кога започва изплащането и как е организирано то?

Изплащането на сумите от Фонда за гарантиране на влоговете в банките започва в срок от 7 работни дни считано от: датата на обявяването на влоговете в банката за неналични датата на решението на БНБ за отнемане лиценза на банката или пък от датата на съставения акт от съдебен орган, заради който вложителите губят достъп до средствата си в банката по причини свързани с нейното финансово състояние. 

Не по-малко от 2 дни преди да започне изплащането на средствата, Фондът обявява избраната обслужваща банка за изплащането в поне две популярни медии и на собствения си сайт. В същото уведомление се включва и информация за началния ден на изплащането. Гарантираните суми по влоговете могат да бъдат получени в рамките на петгодишен давностен срок, считано от първоначалния ден на изплащането.

Трябва ли да се подаде заявление за получаване?

Не е необходимо да подавате заявление до ФГВБ или до обслужващата банка, за да получите гарантираната сума. При желание имате право да получите от банката с отнет лиценз удостовение за сумата, която трябва да ви бъде изплатена. 

Какви документи ви трябват?

В обслужващата банка трябва да представите документ за самоличност, ако сте частно лице, плюс документи за представителство, ако сте юридическо лице.

Също така ще трябва да подпишете декларация, че средствата по влога ви не са свързани с действия по изпиране на пари. Подлежащата ви на изплащане сума можете да съхраните в сметка в обслужващата банка, да изтеглите или да прехвърлите в друга банка.

Важно:

Уверете се, че вашата банка разполага с актуалните ви лични данни във всеки един момент.

В случай на неблагоприятна ситуация като описаните тук, ще си спестите време и главоболия, тъй като за да ви бъдат възстановени сумите, личните ви данни в оригиналната банкова институция трябва да бъдат актуални.