Минимум 1544,40 лв. струва да се заплати една година трудов стаж за пенсиониране, показа проверка, цитирана от „Монитор“.

По принцип цената на „откупуване“ представлява 19,8% от дохода, на който се осигуряваш. Това означава, че при осигуряване на минималния осигурителен доход, който в момента е 650 лева, „откупуването“ на стаж ще струва по 128,70 лева на месец.

Осигурителните вноски за закупуване на осигурителен стаж са в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., става ясно от статистическите данни на Националния осигурителен институт.

При промяна на размера на минималния осигурителен доход или размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се променя и месечният размер на дължимата осигурителна вноска.

Месечната стойност за закупения осигурителен стаж  зависи от две величини - размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, установен за периода, когато се закупува стажът, и установения за същото време размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, обяснява експертът по трудово право на КНСБ Тодор Капитанов в своята платформа www.mywork.bg - за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Общата сума на дължимите вноски се получава, като месечният размер на вноската се умножи по броя на месеците, за които се откупува осигурителен стаж. Вноските се внасят по сметките на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Плащането може да стане по банков път или чрез пощенски запис.

Осигурителен стаж може да се закупи във всеки един банков клон.

Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответният параграф. Информация за данните за сметката на НАП и параграфите за закупуване на стаж по чл. 9а, ал. 1 или ал. 2 КСО се получават в банковия клон. В платежното нареждане се посочва конкретният период, за който се внасят вноските и който ще се зачита за осигурителен стаж. За закупуването на осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО се подава декларация №8 в ТД на НАП.