38 млн. евро се е ангажирал да инвестира Христо Ковачки в сероочистки, за да бъдат приведени инсталациите в съответствие с екологичните изисквания.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма&nbsp;Трайчо Трайков след разговор в министерството с бизнесмена Христо Ковачки, на който бяха също&nbsp;и Нона Караджова и представители на синдикатите.<br /> <br /> Трайков поясни, че Ковачки има енергийни инсталации, които се нуждаят от инвестиции, за да бъдат в съответствие с екологичните норми -&nbsp;ТЕЦ &bdquo;Бобов дол&quot;, &bdquo;Марица 3&quot;, &bdquo;Сливен&quot; и &bdquo;Брикел&quot;.<br /> <br /> Ситуацията е най-спешна в &bdquo;Брикел&quot;, защото е изчерпано времето, в което там е могло да се работи, без да се правят инвестиции, каза Трайков.<br /> <br /> В близките&nbsp;дни Ковачки трябва да представи банкова гаранция в уверение, че инвестиционната програма ще бъде изпълнена. <br /> <br /> Срокът за изпълнението е март 2012 г. - става дума за 19 месеца, през които трябва да се намери междинно решение. Ще се проучат възможностите и да предприемат стъпки за осигуряване на работа на инсталациите в междинния период. Това включва постъпки за разрешение за работа на инсталациите, които не са в съответствие и за осигуряване на необходимите квоти за парникови емисии за работа на инсталацията през това време. /БЛИЦ<br /> <br />