Да бъдат спирани помощите за деца, ако те отсъстват от училище. Това гласуваха депутатите с промени на първо четене в закона за социално подпомагане.

Спират парите на циганите и лошите родители, чиито деца не... 

Така помощите се обвързват с посещаване на детска градина и на училище. Допустими ще са не повече от 3 до 5 отсъствия месечно в зависимост от възрастта.

Новите текстове предвиждат още получаването на помощи да се случва само ако лицата полагат обществено полезен труд, повишават своята квалификация и участват в програми за ограмотяване.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!