Забавянето на растежа на световната икономика, което се наблюдаваше през 2018 г. ще продължи и през текущата година. Това се посочва в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), публикуван днес и цитиран от в. Монитор.

Развитието на световната икономика продължава да губи динамика. Прогнозите са, че световният растеж ще се забави от 3,6% до 3,3% през 2019 г. и до 3,4% през 2020 г., според експертите на ОИСР. По този начин прогнозата на организацията е понижена със съответно 0,2 и 0,1 процентни пункта.

Bloomberg бие тревога: Страшна болест тлее в сърцето на Европа - ще съсипе парите ни! 

Очакванията за темпа на увеличаване на брутния вътрешен продукт са влошени във всички страни от Г-20, като най-сериозни изменения ще бъдат отбелязани в еврозоната, предвижда докладът. ОИСР обяснява тази прогноза с "високата неопределеност в (провежданата) икономическа политика, търговските конфликти, както и по-нататъшния спад в доверието на бизнеса и потребителите".

Очаква се растежът на БВП на страните от еврозоната да се забави от 1,8% миналата година до 1% тази година, след което да се ускори леко до 1,2 на сто през 2020 г.