Корпоративна търговска банка е прикривала размера на лошите си кредити. Това става ясно от доклада за текущото състояние на КТБ, който квесторите са изпратили в БНБ, пише "Стандарт".
Изчисленията, направени въз основа на данните от одита, сочат, че към 30 юни необслужваните заеми са в размер на 498 млн. лева, или около 9% от всички раздадени. Това означава, че за броени дни банката на Цветан Василев няколко пъти е увеличила дела на кредитите, за които няма надежда да бъдат върнати. <br /> <br /> Защото според данните на БНБ към края на май те са били едва 1,6%. Възможно е делът да нарасне много повече, тъй като изчисленията са правени по вътрешните правила на КТБ. Те обаче не съответстват напълно на изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, отбелязват квесторите. Не е ясно какъв ще е процентът, когато се преизчислят по тези правила. КТБ е натрупала 65 млн. лева загуба до края на юни, пише още в одита. <br />