Комисията за защита на конкуренцията наложи три имуществени санкции по 10 000 лв. на "Евро Имоти 2007” ЕООД, гр. Пловдив, за извършени нарушения по чл. 32, ал. 2 и чл. 33, ал.1,2 от ЗЗК (отм.)-за имитация и въвеждане в заблуждение. Комисията постанови прекратяване на нарушенията. Производството е образувано по молба на "Европолис Риъл Естейт Асет Мениджмънт" ООД, Австрия. Дружеството инвестира в недвижими имоти в страната и чужбина, като има офиси в Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Русия.
Проучването на КЗК установи, че ответното дружество е имитирало търговската марка на молителя Europolis, като е поставяло знака за запазена марка ®. Думата присъства в публикациите на ответника в пресата и интернет, като никъде не е посочено действителното наименование на фирмата „Евро имоти 2007” ЕООД.
Ответното дружество е извършвало целенасочена имитация на марката на молителя и чрез невярна информация относно своите активи, като цифрата е многократно завишена и приблизителна с тази на Европолис Риъл Естейт Асет Мениджмънт.
В хода на производството бе установено също така, че Евро Имоти 2007 е въвеждало в заблуждение потребителите относно предлаганите от него услуги, като в свои рекламни материали и медийни публикации е посочвало, че предлага "консултации за банков кредит" и има договор с банка "с цел облекчаване получаването на ипотечни и потребителски кредити при покупка на жилище или бизнес имот". В противоречие с изнесеното в рекламните материали, дружеството няма договор, а "споразумение за посредничество" с УниКредит Булбанк, с което е поело задължение да популяризира услугите на банката, като никъде не се упоменават отстъпки за клиентите.
КЗК счита, че поведението на „Евро имоти 2007” ЕООД е нарушение на добросъвестната търговска практика, с което се пренебрегват основни принципи на конкуренцията и следва да бъде санкционирано.
При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание и финансовото състояние на ответника./БЛИЦ