На основание чл. 35 от Закона Българската народна банка обявява, считано от 1 март 2013 г., основен лихвен процент в размер на 0.01 на сто, съобщават от банковата институция.
С това простата годишна лихвазапазва нивото си от февруари и остава доста ниско, дори на фона на европейските лихви.<br /> <br /> Показателят поддържа тенденция на намаление през изминалата 2012 г. Спрямо март 2012 г. ОЛП намалява с 0,14 пункта, като тогава е 0,15 на сто. През януари 2013 г. простата годишна лихва беше в размер на 0,03%.<br /> <br /> Основният лихвен процент се образува от средната аритметична величина на индекса LEONIA за изминалия месец, който отразява сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева от представителна група банки. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />