Проливните дъждове и влошените добиви на селскостопанска продукция от тазгодишната реколта принудиха голяма част от земеделските производители да търсят финансиране, за да покриване на извънредните разходи и обезпечаване на бизнеса си. Голяма част от фермерите, които се нуждаят от кредит, обаче, не успяват да покрият високите изисквания на банките. Те не разполагат с допълнителни активи за самоучастие, нямат изискуемата дълга кредитна история или не получават достатъчно субсидии, за да съфинансират дейността си. За това те предпочитат услугите на алтернативните кредитни институции, където изискванията са облекчени, а сроковете са значително съкратени.

За да отговори на засиленото търсене и липсата на адекватно финансиране на фермерите, „Агрион Финанс“ разработи специализирани земеделски финансови продукти, които да отговарят на нуждите на агробизнеса. Компанията предлага кредити за оборотни средства, стандартни ипотечни кредити и лизинг на земя. Специализираният кредит за оборотни средства е с гратисен период от 12 месеца, като обезпечението е земеделска земя. Осигуреното финансиране е до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската земя, като оценката се извършва напълно безплатно от „Агрион“. Не се събират такси за кандидатстване и разглеждане на документи, не се изискват допълнителни застраховки в полза на кредитодателя, няма и изискване за поръчители или съдлъжници. Компанията няма ограничения за сектора, в който работи земеделският производител.

Подобни са условията и на универсалния ипотечен кредит, където минималният размер на кредита е 10 хил. лв. а срокът за погасяване е до 15 години. Погасителният план се изготвя спрямо специфичните нужди на земеделския производител. За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история на кредитополучателя и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на другите кредитни институции. Сроковете за отпускане на кредит са значително съкратени спрямо останалите кредитни институции.

Според експерти по кредитиране, едно от сериозните предимства на „Агрион Финанс“, е че не се изисква прехвърляне на сметки. Това е сериозно облекчение за земеделските производители, тъй като останалите кредитни институции имат задължително условие паричните потоци да са в съответната банка. Компанията предлага и безплатен онлайн достъп за проследяване на параметрите на кредита. Облекчение е и безплатното известяване за дължимите плащания.

Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/.
Все по- често земеделските производители се възползват от възможността да закупят земя при условията на финансов лизинг. От „Агрион Финанс“ също отчитат повишен интерес към услугата. Компанията е единствената на пазара, която предлага до 100% финансиране на сделката при лизинг на земеделска земя. Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за земеделските производители. Ако тя съвпада с цената на парцела, фермерът не дължи първоначална вноска, а директно започва да погасява лизингови вноски. Така на практика земеделецът може да започне да си плаща лизинговите вноски, без да влага собствени средства като самоучастие.

„Целта ни е максимално да облекчим малките и средни производители и собствениците на земя, които често са лишени от финансиране“, казаха от „Агрион Финанс“. Улесненият достъп до кредитиране позволява на земеделските стопани да бъдат много по- гъвкави и конкурентноспособни на пазара . Дружеството финансира както едри производители, така и средни и дребни земеделски стопани. Средният размер на исканията за ипотечен кредит е около 100 хил. лв., като договори са подписвани и за над 600 хил. лв. “Нямаме таван на финансирането, като прилагаме индивидуален лимит в зависимост от специфичните нужда на кредитоискателя, казаха от специализираното дружество.

Извън форсмажорните обстоятелства, свързани с метеорологичните условия, най- честата причина фермерите да търсят финансиране е покупка на земя за разширяване на стопанствата им, изплащане на стари задължения или рефинансиране на вече изтеглени кредити. Сред най-честите кредитоискатели са и хора, които имат нужда от първоначален капитал за започване на селскостопанска дейност. Те нямат достъп до банково финансиране и за това търсят кредити от специализирани дружества.