Със 132% е намалял нетният финансов резултат на "Машстрой"АД през 2008 г., като загубата възлиза на 174 000 лв. Същевременно приходите от продажби на машиностроителното троянско дружество имат нарастване от 8% до 19,7 млн. лв. Най-голям дял тук има реализираната продукция, тя е на стойност 19,3 млн. лв., съобщи днес Община Троян.
Прогнозите за тази година обаче не са оптимистични, тъй като основните пазари на стругове и ЦПУ машини, каквито произвежда предприятието, са в Западна Европа. Съответно разразилата се световна икономическа криза рефлектира върху изделията с инвестиционен характер. Гергана Димитрова, БЛИЦ