България е на първо място по доверие в икономиката. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров на заключителния ден на информационната кампания по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
След нас се нареждали с цели седем пункта разлика Румъния и Полша. Петър Димитров бе категоричен, че независимо от кризата у нас е отчетен значителен ръст на промишленото производство. То е нараснало със 7,1 на сто. През юли и август е имало забавяне, но това не се дължало на финансовата криза, а на отпусния сезон. В преработващата промишленост този ръст е 8,1%, при текстила - 23.8 %, а в химическата промишленост е отчетен ръст от 8%.
Според икономическия министър правителството се опитва по много канали да компенсира евентуалните загуби от кризата. Той изрази надежда, че финансовата криза е вече отшумяваща и, че България ще има икономически ръст, независимо от нея. Според него е много важно държавата да увеличи финансовия ресурс на бизнеса. Министърът припомни, че за инвестиционни разходи на публичния сектор в Бюджет 2009 са предвидени 1 млрд. лв.
Министерството на икономиката и енергетиката ще поиска от Европейската комисия още 90 млн. лв. по стартиралата Оперативна програма "Конкурентоспособност". По думите на икономическия министър няма основания ЕК да не приеме това предложение, съдейки по проведените консултации.
По ОП "Конкурентоспособност" трябва да бъдат получени 200 млн. евро. За тази цел ще бъде създадено дружество със специална дейност, където парите от ЕС ще се прехвърлят.
Десислава Вангелова, БЛИЦ