Над 20 милиона лева преки загуби, 120 безработни и 1000 останали временно без работа - това са резултатите от газовата криза за металургичната промишленост в страната. Данните бяха съобщени пред БНР от председателя на Асоциацията на металургичната индустрия Антон Петров. По думите му непреките щети за бранша обаче са неизмерими.
Договорите и нормативната уредба в страната ограничават възможността предприятията да търсят обезщетения от своите доставчици, добави Антон Петров и настоя изпълнителната власт по официален път да потърси компенсации за българската икономика. 
Председателите на СФ „Металици” към КНСБ Васил Яначков и на НФ „Металургия” към КТ „Подкрепа” Людмил Павлов подписаха днес в сградата на „ТеПроМетал” с председателя на Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Антон Петров браншов колективен трудов договор (БКТД). Акценти в договора са повишението на минималната работна заплата за бранша – 350 лв, договаряне на компенсации за металурзите при равнище на годишната инфлация от 8% и нагоре увеличаване на дневните пари за храна от 3 на 4 лв, допълнителни обезщетения за работниците извън определените по Кодекса на труда при прекратяване на трудовите договори поради болест, съкращаване на щата, намаляване обема на работа, престой за повече от 15 работни дни; и др.

На подписването присъстваха и президентът на КНСБ, зам.-председателят на Българска стопанска камара Димитър Бранков, мениджърите „Човешки ресурси” на „ТеПроМетал”, на „КЦМ” – Пловдив, на „София Мед”. Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов подчерта, че подобрените социални параметри на БКТД свидетелстват за отговорността на работодателите в бранша спрямо работната сила, въпреки тежките условия, в които се намира тази година металургията, заради световната финансова и икономическа криза и енергийната такава.
Председателят на СФ „Металици” Васил Яначков благодари на представителите на бизнеса за добрия социален диалог и ги увери, че синдикатите ще продължат да работят в посока стабилизиране и развитие на българската металургия. /БЛИЦ