27 317,0 млн. лв. са приходите и помощите по консолидираната фискална програма през 2008 г. Те нарастват с 13,5% или с 3 254,0 млн. лв. спрямо 2007 г. Положителното бюджетно салдо е 2 001,1 млн., което съответства на 3% от прогнозирания БВП. Фискалният резерв към 31 декември м. г. е 8,4 млрд. лв., което е с 1 млрд. лв. повече от предходната година.
 Отчетените резултати потвърждават водената от правителството благоразумна и гъвкава фискална политика и е позитивен сигнал, че страната продължава да поддържа стабилна фискална позиция на фона на настъпващата рецесия в много от страните от ЕС, се посочва в доклада на министър Пламен Орешарски, съобщиха от правителствената информационна служба.
Постъпленията от данъци и осигурителни вноски през 2008 г. са 22 169,2 млн. лв. Събраните преки данъци са 5 017,3 млн. лв., което е ръст от 16% спрямо 2007 г. Най-голям номинален ръст се отчита при корпоративния данък. Приходите от него са 2 228,5 млн. лв., което е повишение от близо 22 на сто в сравнение с предходната година. Постъпленията от данъците върху доходите на физическите лица са 1 971,5 млн. лв.
Приходите от косвени данъци са 11 757,9 млн. лв., което е с 16,3% повече от 2007 г. От ДДС са събрани 7 485,3 млн. лв., а от акцизи – 4 051,6 млн. лв.
Неданъчните приходи и помощи са 5 147,9 млн. лв. В сравнение с предишната година те се повишават с 8,6 на сто.
Разходите по консолидирания бюджет през м. г. са 25 315,9 млн. лв. Извършените лихвени плащания са 585 млн. лв., текущите лихвени разходи – 19 742,3 млн. лв., а капиталовите разходи – 4 268,5 млн. лв. Вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през м. г. е 720,1 млн. лв. /БЛИЦ