Кредити за жилище в размер на 191 млн. лв. са получили домакинствата от банките през ноември тази година, показва данните на БНБ.

Спрямо ноември 2020 г. общата сума на този вид кредити е нараснал с малко повече от 2 млрд. лв. като това е ръст 16,8% спрямо същия месец на 2020 г.

Така в края на единадесетия месец на годината общо отпуснатите ипотечни кредити са близо 13,9 млрд. лв.  

Кое движи ръста в кредитирането?

Данните кореспондират с нарасналото търсене на недвижими имоти, подкрепено от задържалите се ниски лихви на отпуснатите заеми.

Потребителските кредити за ноември спрямо същия месец на 2020 г. нарастват с 10,4% до 13,164 млрд. лв.

Отпуснатите кредити на бизнеса през ноември нарастват с 4,1% на годишна база и вече надминава 37 млрд. лв.