След като обяви, че ще работи по голям проект за газификация и премахване на въглищата, се оказва, че ТЕЦ Бобов Дол проявява активност и по още една инвестиция, която ще доближи Централата до създаването на напълно екологично производство на енергия и запазване на работните места на стотици жители на Кюстендилска област.

Местен сайт съобщава, че ТЕЦ Бобов Дол планира да инсталира слънчеви панели на рекултивирания сгуроотвал „Сухо дере“ с площ от 1, 3 милиона кв.м. Имотът е собственост на ТЕЦ Бобов Дол и се намира в землището на с. Палатово, в близост до Централата. Проектът е внесен в РИОСВ с искане за смяна на предназначението на земята от насип в подходящ терен за изграждане на фотоволтаичен обект и пренос на енергия.

„Нашият екип излезе с подробен анализ. Според разчетите потенциалът на слънчевия ресурс в района на терена е 1200 квч/м. При монтаж на фотоволтаични панели с оптимален наклон средногодишният разполагаем ресурс нараства до 1251 квч/м.“ обясни изпълният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.

Директорът сподели, че изводите от проучването са, че на място има добър слънчев ресурс, което прави икономически целесъобразно развитието на производството от фотоволтаици. Инж.Спасов обясни, че според плана фотоволтаичната централа ще се монтира върху стационарна конструкция.

Пълното наименуване на инвестиционното намерение е „Изграждане на обект за производство на електрическа енергия и пренос на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични системи“.

Теренът на бившия сгуроотвал „Сухо дере“ е претърпял консервация, техническа и биологична рекултивация. Предстои оценка на проекта за инсталиране на фотоволтаици от РИОСВ.

Припомняме, че тенденцията в ТЕЦ Бобов Дол е обръщане на посоката към зелена енергия. ТЕЦ Бобов Дол е пуснал заявка за изграждане на газово трасе до Централата. Планът е котлите да работят на природен газ, който да замени въглищата, а след време да се премине на водород.