Окончателно е предложено експертите на НОИ да подпомагат хората при избора по старата или по новата методика да се пенсионират, за да получат по-благоприятен размер на пенсията. За целта е необходимо бъдещите пенсионери да направят отметка за избор в заявлението, а НОИ ще има задължението при предоставени всички документи да изчисли кой размер на пенсията е по-добър. Това съобщиха пред журналисти управителят на НОИ Ивайло Иванов и председателят на социалната комисия Хасан Адемов.

Поправката е внесена между първо и второ четене на промените в Кодекса за социално осигуряване. Предстои да бъде гледана в социална комисия, после внесена в зала. 

Ако хората са посочили с подаване на заявлението за отпускане на пенсия, че избират размерът на пенсията им да бъде определен по старата методика и представят необходимите документи за трите най-добри години преди 1997 година, експертите на НОИ автоматично ще изчислят пенсията и по двете методики -както по старата методика,която включва трите най-добри години преди 1997 и тези в периода 1997 -1999 година, така и по новата методика, в която влиза само осигурителният доход след 2000 година. Старата методика действаше до края на миналата година, новата от началото на тази година. Ще бъде изплащана по-благоприятната пенсия.

Изчисляването по двете методики няма да удължи срока на разпореждането, срокът остава до четири месеца, както е записан в КСО. 
В разпореждането хората ще видят директно по-благоприятния размер на пенсията, но който иска да се запознае и с другия размер, ще получи информация. От НОИ изчакват да се приемат окончателно текстовете в КСО, за да качат комбиниран калкулатор, който да изчислява и по двете методики. На първо време ще бъдат качени и двата калкулатора - за изчисление по новата и по-старата методика, след това и комбинираният продукт. 

В приемните на НОИ, в териториалните поделения, ще има експерти на осигурителния институт, които ще разясняват на гражданите промените. Предвиждат се и мобилни приемни в населени места, където няма териториални поделения. Ще има и материали, които да бъдат раздавани на хората. 

От началото на 2019 година документи за пенсиониране са подали около 3800 души, като те имат право в шестмесечен срок, ако имат желание, пенсията да им да бъде изчислена и по старата методика.

НОИ има готовност да предостави консултации, за да може всички кандидат -пенсионери да са информирани за това какво им предстои и кой начин за изчисление на пенсията е по-благоприятен, допълни председателят на социалната комисия. Адемов посочи, че се надява новата поправка да се приеме с консенсус, защото е в интерес на кандидат-пенсионерите. 

В редакцията няма засегната хипотеза за хората, които са предпочели да се пенсионират по-рано, за да избегнат новата методика. По думите на Адемов този въпрос остава неразрешен, защото тези хора вече са консумирали правото си на пенсия до началото на 2019 година.

За хората, които искат да се пенсионират по новата методика, няма да са нужни специални отметки за избор, документи също, защото тях ги има в регистрите на НОИ. Пенсионерът директно ще получи пенсия, определена по новата методика. Според анализите на НОИ 60 процента от хората ще получат по новата методика по-високи пенсии, припомни управителят на НОИ Ивайло Иванов. Той прогнозира, че много от бъдещите пенсионери ще предпочетат да изберат новата методика, тъй като не е необходимо да събират всички необходими документи, които са до 1999 година. 
Приетите на първо четене промени в КСО предвиждат бъдещите пенсионери да могат до 1 януари 2023 година да избират по старата или по новата методика да се пенсионират.

Старата методика включва както трите най-благоприятни години преди 1997 година, така и целият доход от 1 януари 1997 година до пенсионирането им.Новата включва само осигурителният доход след 2000 година и след 1 януари 2023 година ще действа само тя. 

Възможността за избор е предвидена и за хората, които са подали заявление за отпускане на пенсия с начална дата след 31 декември 2018 година, както и за тези, на които вече е отпусната такава пенсия през същия период. Те ще могат в шестмесечен срок да упражнят еднократно правото си на избор, като пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата.