Националният осигурителен институт (НОИ) ще изчислява новите пенсии по старата и по новата формула, само ако в заявлението си съответният човек е избрал изчисляване по старите правила и е приложил нужните документи за доказване на доходите отпреди 1997-ма година.

1 322 300 пенсионери ще получат допълнително по 40 лева за Великден

Ако обаче човекът е посочил, че желае изчисляване по новата формула, размерът на пенсията му ще бъде определен директно по новите правила. Тази организация на работа ще бъде заложена в поправките в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правото на новите пенсионери да избират по коя методика да се пенсионират до края на 2022-ра година.

Законопроектът беше одобрен на първо четене от социалната комисия в парламента, а допълнителната промяна ще бъде внесена между първото и второто четене в пленарна зала. За улеснение на хората, на сайта на НОИ ще бъдат достъпни калкулатори за изчисляване на пенсията по старите и по новите правила. Управителят на института Ивайло Иванов обясни, че вече се създава нужната организация за прилагане на двата варианта за изчисляване на пенсиите.