Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355 900, или с 31,9% по-малко в сравнение с юли 2009 г.
Това сочат данните на НСИ за юли 2010 г.<br /> <br /> В сравнение със същия месец на 2009 г. увеличение на пътуванията на български граждани е регистрирано само към Норвегия - с 20.7%, и към Турция - с 9.5%.<br /> <br /> Същевременно намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония - с 63.6%, Словакия - с 63.0%, Гърция - с 60.6%, Малта - с 51.0%, Румъния - с 47.7%, Израел - с 47.4%, Ирландия - с 37.4%, Франция - с 37.2%, Швеция - с 37.1%, Унгария - с 32.0%, Италия - с 31.2%, и Русия - с 30.7%.<br /> <br /> Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 37.2%, следвани от пътуванията с цел гостуване - 31.7%, почивка и екскурзия - 24.4%, и други - 6.7%.<br /> <br /> Посещенията на чужденци в България през юли 2010 г. са 1 568.9 хил. и нарастват с 6.9% спрямо същия месец на 2009 година. В сравнение с юли 2009 г. е регистрирано увеличение на посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия - с 9.2%. <br /> <br /> Нарастват и посещенията по други причини, както и транзитните преминавания - съответно с 11.6% и 8.3%. <br /> <br /> Намаление е отчетено при посещенията със служебна цел - със 17.8%, и с цел гостуване - с 1.8%.<br /> <br /> В същото време намаляват и посещенията на граждани от страните членки на Европейския съюз. Спадът е общо с 1.9%, като най-голям е той при посещенията от Ирландия и Швеция - съответно с 39.1% и 28.9%.<br /> <br /> Отчетено е увеличение на посещенията от Испания - с 4.2%, Малта - с 4.2%, Румъния - с 3.2%, Кипър - с 3.1%, и други.<br /> <br /> През юли 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 59.6%, следвани от транзитно преминаващите - 27.1%, със служебна цел - 6.6%, по други причини - 5.6%, и с цел гостуване - 1.1%.<br />