Националният съвет за тристранно сътрудничетво обсъди предлаганите промени в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия. Измененията предвиждат Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да може да изменя цените на топлинната енергия преди изтичането на едногодишния ценови период.
Това ще става само в случаите, когато е налице значително поскъпване на природния газ, което може да доведе до влошаване на финансовото състояние на енергийните дружества или нарушаване на сигурността на снабдяване на потребителите.
В подзаконовия нормативен акт е посочено, че едновременно с промяната в цените на природния газ ДКЕВР може да коригира и цените на енергията в съответствие с изменението на цените на входа на газопреносната мрежа. /БЛИЦ