За четири години Общината в Петрич спести малко над 2,7 милиона лева от замяната на алтернативните енергоносители с природен газ. Само през 2008 година разходите за отопление на 18-те газифицирани общински обекта в града, клиенти на „Кожухгаз” АД – дъщерно дружество на Овергаз, намаляха с 860 000 лева.
Най-големи икономии бяха отчетени в болницата „Рокфелер“, Универсалния магазин и учебните заведения.
Газификацията на Петрич стартира през юни 2004 година. До момента от предимствата на синьото гориво се ползват 15 промишлени предприятия, 53 обществено административни обекта и 920 домакинства./БЛИЦ