Добавките към вдовишките песнии ще нараснат от същата дата с 26,5%
Правителството прие постановление, с което определи новия размер на минималната работна заплата от 1 септември 2011 г.&nbsp; - на 270 лева. <br /> <br /> Кабинетът одобри и проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. В него е заложено добавката от пенсията на починал съпруг или съпруга да се увеличи на 26,5 на сто за периода от 1 септември 2011 г. до 31 декември 2012 г. <br /> <br /> В законопроекта се предлагат и промени, свързани с пенсии за старост и за инвалидност, които ще продължат да се отпускат до 31 декември 2012 г. по досегашния ред, а изплащането по реда на Закона за социалното подпомагане и съответно - по Закона за интеграцията на хората с увреждания, ще започне от 1 януари 2013 г.<br /> <br /> В предложения законопроект се урежда превръщането на осигурителен стаж на лицата, които придобиват право на пенсия при условията на чл. 69а от КСО с оглед определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст. 4 години осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации ще се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд.<br /> <br /> Друго предложение предвижда специализантите да отпадат от кръга на лицата, за които се определя минимален осигурителен доход. Предложението е осигурителните вноски за специализантите да се внасят върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната.<br /> <br /> Предлагат се също промени, с които отпада възможността лицата, изпратени в чужбина чрез български посредник, да могат да избират осигурителния доход, върху който ще се осигуряват за пенсия. Предвижда се те да внасят осигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход, с оглед зачитане на осигурителен стаж.<br /> <br /> Със законопроекта за изменение и допълнение на КСО се предлагат и промени, свързани с допълването на действащия режим на прехвърляне на пенсионни права от/към специалната пенсионна схема на Европейските общности, с регулиране на трансфери при аналогични условия от/към пенсионните схеми на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка./БЛИЦ<br />