Международната организация „ЕВРАТОМ Агенция по доставките” подлага българската АЕЦ „Козлодуй” на небивал по своята бруталност натиск да се откаже от използването на усъвършенствано руско ядрено гориво. Още по-скандалното е, че без да отбележи пряката връзка с радиационната и ядрената безопасност, агенцията настоява АЕЦ „Козлодуй” да използва своите реактори, за да проведе експерименти с американски уранови касети, произведени от „Уестингхаус”, съобщава „Труд”.
Това стана ясно от официално писмо на генералния директор на „ЕВРАТОМ Агенция по доставките” Стаматиос Цалас до изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй”, с което „Труд” разполага.
 

Ами ако в хода на „тестовете” някой от двата български реактора гръмне? Какво правим? Кой е виновен? На тези въпроси писмото не отговаря. Не става ясно дали висшият бюрократ Цалас се вълнува от тях. И дали помни, че Чернобилската АЕЦ гръмна точно заради провеждането на експеримент. Вместо това в своето писмо той сочи като положителен пример именно Украйна, която в момента тества отделни касети с американско гориво.
 
По закон отговорността за радиационната и ядрената безопасност е на оператора - АЕЦ „Козлодуй”, а контролът е в ръцете на националния орган - Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
 
„Толкова тежка заплаха от Европа срещу българската атомна енергетика не е имало от времето, когато бяха затворени първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”, коментираха български експерти.
 
Зловещият лобистки документ е изпратен от генералния директор на агенцията Цалас на 8 юли и е получен в българската атомна електроцентрала на 12 юли тази година.
Генералният директор Цалас мотивира исканията си към АЕЦ „Козлодуй” с императивното настояване за „диверсификация” - разнообразяване на източниците за доставка на ядрено гориво.
 
„Препоръчвам ви АЕЦ „Козлодуй” да се въздържа от всякакви стъпки, които биха довели до създаване на препятствия за алтернативни доставки на ядрено гориво”, изстрелва в писмото си Цалас.
 
Няма международно приет документ - нито Договорът за ЕВРАТОМ, нито друг, в който диверсификацията на доставките да има приоритет над радиационната и ядрената безопасност, обясниха български юристи от сектора.
 
Високопоставеният еврочиновник е насочил копието си конкретно към новото руско ядрено гориво ТВСА-12, което АЕЦ „Козлодуй” въвежда като част от програмата за увеличаване на мощността на пети и шести блок до 104%. То е разработено в диалог с българските оператори и вече е изпробвано в руски атомни електроцентрали. Притежава референтност - неговата безопасност е доказана и не е необходимо България да прави експерименти с него.
 
„ЕВРАТОМ Агенция по доставките” е одобрила ползването на касети ТВСА-12 в АЕЦ „Козлодуй” и тяхната доставка през есента на 2015 г. и през пролетта на 2016 г. Затова реакцията на генералния директор Цалас срещу внедряването на усъвършенствания тип руско гориво е напълно необяснима”, казаха специалисти от българската централа.
Нещо повече: дейността на европейската агенция е свързана с осигуряването на еднакъв достъп до суровини, материали и услуги в ядрено-горивния цикъл на всички страни, подписали Договора за ЕВРАТОМ. С това писмо обаче тя откровено съдейства на един конкретен производител на ядрено гориво - „Уестингхаус”, без да се съобразява с интересите на атомната електроцентрала „Козлодуй”, възмущават се български специалисти.
 
Според тях твърдението на Цалас, че в атомните централи в Украйна вече успешно е внедрено гориво на „Уестинг-хаус”, не отговаря на истината. През тази година там има нов случай на разхерметизирана уранова касета на американския производител от новия модернизиран тип и все още няма положителен опит от експлоатацията на реактор с цяла активна зона с такова гориво.
 
Не бива да има илюзии: скандалното писмо от ЕВРАТОМ до АЕЦ „Козлодуй” представлява сериозно изпитание за новото ръководство на атомната електроцентрала, за Министерството на енергетиката и за държавата ни като цяло е категоричното мнение на експертите.
 
България има конкретни задължения по Договора за ЕВРАТОМ, които трябва да изпълнява. В същото време не бива да подценява опитите за лобистки натиск, които може да идват дори от високопоставени чиновници. Както в случая с малките блокове на АЕЦ „Козлодуй”, така и по темата за доставките на ядрено гориво липсата на постоянна комуникация и дипломатичност с европейските институции ще доведе рано или късно до тежки загуби за България, предупреждават препатили експерти.
 
Писмото на Цалас е пълно с искания за информация, които са легитимни и не бива да се пренебрегват. „АЕЦ „Козлодуй” трябва незабавно да ангажира професионален екип от специалисти, които владеят езика на общуване с Европейската комисия и с „ЕВРАТОМ Агенция по доставките”. За да се реши сегашният проблем и за да се избегнат бъдещи, трябва да започне целенасочена ефективна информационна кампания и сътрудничество с тези европейски институции”, казаха още специалистите.
 
ЕВРАТОМ - Европейската общност за атомна енергия, авторитетна международна организация, е създадена през 1957 г. със седалище в Люксембург. За нея казват, че е „държава в държавата”. Тя е отделна от ЕС, но се подчинява на неговите институции. Основната й цел е създаването на общ пазар за атомна енергия в Европа и развитие на ядрената енергетика.
 
Неприятното в нашия случай е, че всеки договор за доставка на ядрено гориво в страна членка на ЕС изисква решение от ЕВРАТОМ. Ако становище на агенцията не отговаря на интересите на конкретна АЕЦ или държава, най-добре е проблемът да се реши по пътя на преговорите. В противен случай страната ще трябва да влезе в тежки юридически битки.
 
„Има получено писмо от „ЕВРАТОМ Агенция по доставките”. Създадена е работна група, но не е коментирана смяната на гориво”, коментира новият шеф на АЕЦ „Козлодуй” Иван Анреев.
 
Ето какво се посочва и в официален отговор на държавния контролен орган по въпросите на радиационната и ядрената безопасност - Агенцията за ядрено регулиране (АЯР):
 „Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) не е запозната с исканията на ЕВРАТОМ Агенцията по доставките, изложени в цитираното писмо на агенцията до ръководството на АЕЦ „Козлодуй” по повод диверсификация на доставките на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй”.
 
Съответствието с изискванията по безопасност на АЕЦ се оценява от АЯР в процеса на лицензиране посредством извършваните анализи и оценки на представените от лицензианта документи.
 
Всеки проект за изменение на одобреното за използване ядрено гориво и/или на условията за неговата експлоатация подлежи на лицензиране, включително и случаите при диверсификация на доставките на ядрено гориво.
 
В края на м. октомври 2015 г. в АЯР е депозирано заявление на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД за издаване на разрешение за извършване на „Поетапен преход на енергоблок 6 на АЕЦ ”Козлодуй” към експлоатация с ядрено гориво ТВСА-12”. Заявление за издаване на същото разрешение за 5-и блок е постъпило в АЯР в началото на м. април 2016 г.
 
Във връзка с постъпилите заявления в АЯР се изпълнява програмата за регулиращ преглед на представените документи, които обосновават безопасността при използването на усъвършенстван ядрено-горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 АЕЦ „Козлодуй” с модифицирано ядрено гориво ТВСА-12. Анализите и оценката при прегледа се извършват от инспекторите на АЯР и са в своята заключителна фаза. Окончателното становище на АЯР ще се основава освен това и на провежданата външна независима експертиза.”
 
Ето какво обясни пресцентърът на Министерството на енергетиката:
„Писмото на ЕВРАТОМ е получено в АЕЦ „Козлодуй” на 12.07.2016 година.
В плановете на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД влиза извършване на диверсификация на доставките на ядрено гориво за нуждите на централата, в съответствие с ”European energy security strategy” от 28.05.2014 г. Във връзка с това през ноември 2015 г. е създадена работна група с участието на специалисти от ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД и БЕХ ЕАД, която е разработила проект на план за действие по диверсификацията на доставките на ядрени материали и услуги в ядрено-горивния цикъл на атомната централа. Планът за действие създава условия за провеждане на търг за доставка на ядрено гориво с осигуряване на възможности за диверсификация.
 
От сключване на действащия договор за доставка на свежо ядрено гориво (сключен през 2002 г.) производителят постоянно усъвършенства технико-икономическите показатели на горивото. Процесът по внедряване на усъвършенствано ядрено гориво ТВСА-12 в АЕЦ се извършва в рамките на действащия договор за доставка на гориво, при спазване изискванията на нормативната уредба в Република България и документите на МААЕ. Този договор е сключен преди влизането на страната в Европейския съюз, нотифициран е съгласно условията на договора ЕВРАТОМ и действието му се запазва до изтичане на предвидения в него срок.
 
В „АЕЦ Козлодуй” ЕАД стриктно се спазват всички изисквания за ядрена и радиационна безопасност, съгласно действащата нормативна уредба относно провеждането на тестове или изпитания с ядрено гориво.
Преминаването към 104% мощност на реакторите е възможно и с горивото, което се използва в момента, но при по-неизгодни от икономическа гледна точка условия и параметри на ядрено-горивния цикъл.
От ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД е подготвено уведомително писмо до БЕХ ЕАД и Министерство на енергетиката за организиране на работна среща по въпросите, поставени от ЕВРАТОМ Агенцията по доставките.”
 
Писмото едно към едно: 
 
„ЕВРАТОМ Агенция по доставките
Генерален директор
До АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
На вниманието на Димитър Ангелов
Относно: Диверсификация на доставките на ядрени материали и услуги за производство на гориво за АЕЦ „Козлодуй“
ЕВРАТОМ Агенция по доставките (Агенцията) следи отблизо информацията относно дейностите на АЕЦ „Козлодуй“ (КАЕЦ) и знае за намеренията на КАЕЦ да започне още в началото на 2018 г. тръжни процедури за доставка на ядрено гориво след 2020 г. От първостепенно значение е да се осигурява актуална информация на Агенцията относно развитието на диверсификацията на източниците за доставка на ядрен материал за КАЕЦ.

В писмо от 30.11.2015 г. (реф. № 6427) Вие споменахте за създаване на работна група, състояща се от представители на КАЕЦ и БЕХ ЕАД, за изработване на конкретен план относно диверсификацията на източниците за доставки. Агенцията би желала да знае какви са предварителните данни от работата на групата. В същото време отбелязвате, че групата ще разчита на подкрепата и помощта на Агенцията, поради което бих искал да насърча членовете на групата да се свързват с Агенцията по всякакви въпроси, касаещи диверсификацията.

В същото писмо вие споменавате за срещи, организирани от КАЕЦ с представители на DREVA, URENCO и Westinghouse. Агенцията очаква да се предоставят подробности за резултатите от тези срещи. И по-специално би било полезно да се знае на какви споразумения КАЕЦ се е съгласила относно бъдещи доставки на природен уран, обогатен уранов продукт или услуги за обогатяване.

Съгласно последните допълнения към действащия договор с ТВЕЛ за доставка КАЕЦ възнамерява да зареди нов тип ядрено гориво ТВСА-12 в своите блокове. Агенцията е обезпокоена от очевидното влияние, което използването на ТВСА-12 ще окаже върху предстоящото обявяване на търга.
По наше мнение примерът на Украйна показа, че вече има алтернативен доставчик на ядрено гориво, съвместимо с ядреното гориво с 16 решетки на ТВЕЛ, и КАЕЦ също може да започне процедурата по тестване и лицензиране на това алтернативно гориво. Ситуацията на ядрения пазар по отношение на алтернативна доставка на гориво, съвместимо с ТВСА-12, изглежда различно. Може да се окаже трудно да се предвиди колко дълго ще отнеме на друг производител да изработи съвместима с ТВСА-12 касета и поради това Агенцията би оценила високо да бъде информирана за начина, по който възнамерявате да осигурите конкурентен търг за доставка на ядрено гориво след 2020 г., в случай че КАЕЦ реши да се насочи към гориво ТВСА-12.
 
Последно, бих желал да ви напомня, че Агенцията внимателно ще прецени действията и усилията на КАЕЦ да подпомогне алтернативната доставка на ядрени материали, преди да вземе решение за сключване на нов договор за доставка на ядрено гориво за КАЕЦ. Следователно ви препоръчвам КАЕЦ да се въздържа от всякакви стъпки, които биха довели до създаване на препятствия за алтернативни доставки на ядрено гориво.
Искрено Ваш,
Стаматиос Цалас”.