Министър-председателят Пламен Орешарски започва консултации с представители на работодателските организации, синдикатите, неправителствения сектор и на протестиращите за разработването и приемането на мерки, които да доведат до подобряване на бизнес климата в България. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
&nbsp;Срещите ще продължат през цялата седмица. На тях ще се обсъждат три основни теми: анализ на ситуацията в страната и действия за подобряване на условията за правене на бизнес, облекчаване и премахване на съществуващи регулаторни режими, усъвършенстване на Закона за обществените поръчки (ЗОП).<br /> <br /> Предложението на премиера Орешарски е да бъдат създадени работни групи с излъчени от министерствата, синдикалните, работодателските и неправителствените организации експерти. Те ще направят преглед на регулаторните режими и предложения в посока на тяхното облекчаване, както и на ЗОП с цел постигането на по-голяма прозрачност на процедурите и равнопоставеност на субектите, участващи в тях.<br /> <br /> В 12.30 ч. започват консултациите с национално представителните организации на работодателите, а в 14.30 ч. &ndash; с национално представителните организации на работниците и служителите. Останалите срещи ще бъдат допълнително съобщени. Освен това ще бъдат създадени и публично оповестени специални и-мейл адреси на секретариатите на работните групи, на които всички ангажирани с обсъжданите теми и желаещи да допринесат за подобряването на бизнес климата в България ще могат да правят своите предложения.<br /> <br /> Желанието на министър-председателя е да продължи да поддържа комуникацията си с бизнеса, започнала по време на предизборната кампания. Тогава той се обърна към предприемачите със специално писмо, в което се обяви за облекчаване на регулаторните режими и промени в ЗОП. Предстоящата среща с работодателите е израз на очакването му за конкретни предложения от тях, които да доведат до премахване на пречките за развитие на българската икономика.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ</strong></span><br type="_moz" />