Една от икономическите емблеми на Пловдив от соцерата - „Флавиа“ АД (бивш "Петър Ченгелов"), официално е в историята. Въпреки че заводът спря работа преди няколко години, едва наскоро е обявен в несъстоятелност. Това е видно от решение № 538 на Софийски градски съд, пише "Марица".

Процедурата е задвижена в столицата, където е регистрирано дружеството. Тя бе поискана през 2015 г. от изпълнителния директор Веска Рибанчова като изход от финансовия колапс, в който изпадна обувната фабрика. Впоследствие такъв иск е предявило и „Вип Секюрити“ ЕООД с мотив, че му се дължат над 30 хил. лв. по договор за физическа охрана, е посочено още в решението на съда.  


Както „Марица“ писа, почти по същото време, когато Рибанчова поиска несъстоятелност, на адреса на „Флавиа” в Пловдив - бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” - ЮГ, се учреди и регистрира едноличното дружество „Флавиа стил” ЕООД със собственик Пламен Митов.

Според съдебната регистрация фирмата му с капитал от 100 лв. извършва основно производство и търговия на обувки и чанти, както и транспортна, и охранителна дейност. След регистрацията обаче няма следи фирмата да е извършвала каквато и да е дейност.  

„Флавиа“ се приватизира чрез касова и преференциална продажба през 1997 г. Купувач става роденото през същата година акционерно дружество “Флавин” АД, което се сдобива с 97 931 акции, представляващи 70 процента от общия капитал.

Те са продадени за левовата равностойност на 1 460 152 щатски долара. Акционери в дружеството са Първа лизингова компания, с най-голям дял - 85%, Борис Колев - 6%, Димо Атанасов и Лазар Узунов с по 3%, Георги Шопов и Веска Рибанчова - с по 1,5%. През март 1998 г. чрез преференциална продажба “Флавин” купува още 9,64% - 13 485 акции.

Държавното участие остава 20,36%.

С решение №5919 от 27.07.1998 г. Пловдивският окръжен съд вписва увеличение на капитала на 1 049 275 лева - 1 049 275 акции с номинална стойност 1 лев за акция, като увеличението е за сметка на частните акционери.

Така капиталът на дружеството се увеличава на 86,67%. Скоро след това има ново увеличение, вследствие на което държавното участие се стопява. До 2007 г. “Флавиа” е в разцвет. Изпълнява нонстоп поръчки не само за Европа, но и за Америка.

Година по-късно икономическата и финансова криза я притиска и настъпва обрат. Започват да се съкращават работници и да се разпродават машини. Преди 10 г. там са работели над 750 души, а в момента се водят четирима.

Справка в ДАКСИ сочи, че освен дългове за милиони към банката кредитор (ПИБ), където е заложена, „Флавиа“ има задължения и към данъчните, доставчици и бивши работници в размер на 965 803 лв.