България да се въведе германският модел за компенсации на бизнеса с оглед запазване на заетостта, предлагат от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Работодателската организация в детайли представя как се прилага мярката 60/40 у нас и моделът, възприет в Германия – 60/0, пише Монитор.

В България 60% от нетната заплата на работниците в засегнатите от кризата компании трябва да се поеме от държавата. Работодателят пък би трябвало да поеме единствено 80% от осигуровките върху брутната заплата. 

От АИКБ добавят, че освен това, като допълнителна мярка заради кризата с коронавируса COVID-19, на предприятията в западноевропейската страна платените осигурителни вноски в момента се възстановяват.


Това означава, че по време на кризата разходите на компанията за дадения работник, който не работи, са 0%.

„Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема „60/0““, заявяват от АИКБ.

По отношение на постановлението на българските управляващи за схемата „60/40“ от организацията обясняват, че всъщност става за разпределение 23/77 на финансовата тежест за компенсацията на засегнатите от кризата служители.

Това е така, тъй като освен 40% от брутната заплата на служителя, компанията трябва да плати и неговите осигуровки.

Освен това от АИКБ смятат за несправедливо нетната заплата да се изплаща на 100% (775.98 лв. в случай на 1000 лв. брутна заплата):

„Компенсацията е 100%, което не се прави никъде, несправедливо е към работещите, невъзможно е при криза, би имало драстично по-малък обхват“.